Luni 3 aprilie a.c., Hospices of Hope Moldova a semnat un contract de grant implementat cu susținerea financiară a Agenției pentru Dezvoltare a Austriei (ADA), prin Programul de Granturi Mici ADA.

Grantul este destinat pentru dezvoltarea și implementarea unui program de training pentru  membrii familiilor persoanelor aflați în îngrijire paliativă la domiciliu, care va contribui în perspectivă la angajarea incluzivă și capacitarea cu cunoștințele necesare în domeniul prestării serviciilor de îngrijire paliativă. Ulterior acestui training membrii familiei pacienților paliativi vor putea obține calificarea necesară pentru recalificare în calitate de asistenți personali cu posibilitatea de anagajare și capacitare economică.

Un aspect important este dedicat  dobândirii cunoștințelor și abilităților cu privire la necesitățile de îngrijire a unei persoane bolnave în fază terminală, inclusiv creșterea rezilienței psiho – emoționale și a istovirii fizice cauzate de sinfromul aredrii profesionale.

Prin activitățile implementate se urmărește îmbunătățirea calității vieții atat a pacienților cat și a membrilor familiilor. Atunci când o rudă apropiată este bolnavă în fază terminală și se confruntă cu lipsa de servicii de îngrijire disponibile sau financiar accesibile, membrii familiei sunt adesea forțați să-și lase locurile de muncă.

Prin intermediul acestui grant Hospices of Hope Moldova va contribui la îmbunătățirea situației îngrijitorilor atât la nivel psiho-emoțional, cât și din punct de vedere social. Aceasta, reieșind din că deseori îngrijitorii familiali ai pacienților în fază terminală suferă de pierderea locului de muncă și întîmpină dificultăți în procesul de angajare.

Hospices of Hope (HoH) Moldova este unul din principalii prestatori de servicii de îngrijire paliatvă și de asistență socială gratuită pentru pacienții în fază terminală și familiile apropiate ai acestora. O parte din activitatea echipelor este educarea membrilor familiei cum să-și îngrijească rudele bolnave, deoarece în Republica Moldova există un deficit acut de personal instruit pentru a oferi servicii calitative de îngrijire paliativă.