Datele personale ale donatorilor (nume, prenume, adresă, număr de telefon, adresă de e-mail) sunt informații confidențiale, pe care fundația Hospices of Hope Moldova le colectează și utilizează cu maximă responsabilitate, prin crearea politicilor de protecție a datelor și prin implementarea acestor politici la nivelul întregii organizații.

Astfel, Hospices of Hope Moldova nu va solicita donatorilor decât informațiile necesare pentru:

  • înregistrarea donației în documentele financiar-contabile ale organizației
  • confirmarea încasărilor
  • informările privind destinația sumelor donate
  • alte posibilități de a sprijini activitatea organizației

Donatorii pot solicita informațiile direct de la reprezentanții organizației la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon: 0037379266407

Donatorii pot de asemenea solicita adăugarea, corectarea sau ștergerea datelor personale, conform reglementărilor GDPR.

 

GDPR nu poate anula prevederile legale naționale care stabilesc păstrarea datelor personale în documentele financiare. Spre exemplu, conform legii, datele personale (nume, prenume, adresă, date act de identitate) din documentele financiare (facturi, extrase de cont, chitanțe, registre) vor fi păstrate pe termenul stabilit de legislație de la data generării lor. În acest caz informațiile nu pot fi șterse, chiar dacă există o solicitare în acest sens din partea donatorului.

În cazul în care ștergerea informațiilor nu contravine legii, datele personale ale donatorului vor fi eliminate din baza de date în cel mult 30 de zile calendaristice de la data solicitării.

Vă asigurăm că:

Nu vom oferi niciodată informaţii despre dumneavoastră altor companii care au în vedere programe de marketing.

Vă vom ţine la curent cu activitatea noastră, atât în ceea ce priveşte campanile noastre de promovare şi stranger de fonduri, cât şi în ceea ce priveşte serviciile pe care le oferim.

Vom folosi informaţiile dumneavoastră numai atunci când avem consimţământul dumneavoastră în prealabil.

Ne puteţi oricând comunica felul în care doriţi ca Hospices of Hope Moldova să comunice cu dumneavoastră, inclusiv felul în care doriţi să fiţi contactaţi. Vă asigurăm că vom respecta întru totul solicitarea dumneavoastră.

Vom lua toate măsurile de siguranţă pentru a proteja datele dumneavoastră personale prin politici şi proceduri de securitate.

Pentru mai multe informaţii, ne puteţi contacta la adresa de e-mail: Această adresă de email este protejată contra spambots. Trebuie să activați JavaScript pentru a o vedea. sau la numărul de telefon: 0037379266407

Site-ul hospicesofhope.md

Acest website (www.hospicesofhope.md), numit în continuare „site” este administrat de Hospices of Hope Modova, IDNO 1017620003086 cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, str. București 67, et. 3, of. 7-8-9. Accesul la acest site şi utilizarea lui şi a website-urilor conexe presupun acceptarea următorilor termeni şi condiţii. Termenii şi condiţiile următoare sunt considerate a constitui prevederi minimale aplicabile, utilizarea site-ului supunându-se de drept prevederilor legislaţiei în vigoare.

 

DEFINIŢII

În cuprinsul prezentului document următorii termeni se traduc astfel:

  • site: website-ul aparţinând şi fiind administrat de Hospices of Hope Moldova, care se află la adresa www.hospicesofhope.md, prin intermediul căruia utilizatorul are acces la informaţii privind activitatea Hospices of Hope Moldova.
  • conţinutul site-ului: orice material, orice informaţie, publicate pe site sub orice formă – text, fotografii, grafică, audio, video;
  • utilizator: persoana care accesează site-ul, în scopuri private sau profesionale şi care a acceptat termenii şi condiţiile de utilizare ale prezentului site;
  • utilizare abuzivă: utilizarea site-ului într-un mod contrar practicii în domeniu, a reglementărilor şi legislaţiei în vigoare sau în orice alt mod care poate aduce prejudicii Hospices of Hope Moldova.

Hospices of Hope Moldova îşi rezervă dreptul de a remedia în orice modalitate permisă de lege orice violare a acestor termeni şi condiţii, inclusiv violarea drepturilor Hospices of Hope Moldova referitoare la sigla şi logo-ul organizaţiei şi a drepturilor de autor referitoare la conţinutul site-ului.

Site-ul www.hospicesofhope.md este pus la dispoziţia utilizatorilor pentru a fi folosit numai în interes personal sau profesional şi în scop educaţional.

Conţinutul site-ului www.hospicesofhope.md este selectat după criteriile organizaţiei şi la libera alegere a acesteia. Hospices of Hope Moldova îşi rezervă dreptul de a modifica în orice moment conţinutul site-ului, inclusiv termenii şi condiţiile de utilizare ale acestuia. Folosirea în continuare a site-ului înseamnă acceptarea noilor termeni şi condiţii.

Hospices of Hope Moldova nu răspunde pentru consecinţele, inclusiv financiare, ce decurg din utilizarea site-ului, inclusiv folosirea necorespunzătoare, improprie sau frauduloasă a acestuia.

Hospices of Hope Moldova nu garantează şi nu îşi asumă responsabilitatea pentru orice contaminare cu viruşi sau orice altă contaminare care are proprietăţi distructive. Hospices of Hope Moldova nu garantează pentru nicio necontaminare în acest sens. Nicio transmisiune pe internet nu este 100% sigură, de aceea orice informaţie transmisă prin e-mail implică riscul utilizatorului.

 

Termenii şi condiţiile referitoare la acest site sunt guvernate de legislația Republicii Moldova. Orice litigii decurgând din utilizarea site-ului sau în legătură cu acesta vor fi  vor fi supuse spre rezolvare instanţelor judecătoreşti din Republica Moldova.

CONDIŢII

Numele şi logo-ul Hospices of Hope Moldova

Numele şi logo-ul Hospices of Hope Moldova sunt proprietatea exclusivă a IP Hospices of Hope Moldova. Folosirea neautorizată a acestora este interzisă. Acestea nu pot fi copiate sau reproduse fără permisiunea scrisă Hospices of Hope Moldova.

Drepturi de proprietate intelectuală

Conţinutul site-ului www.hospicesofhope.md este protejat de Legea Nr. 139 din 02-07-2010 privind dreptul de autor şi drepturile conexe.

Toate materialele integrate în acest site sunt proprietatea intelectuală a Hospices of Hope Moldova. Aceste materiale pot fi copiate sau reproduse numai cu menţionarea sursei (Hospices of Hope Moldova). Utilizarea fotografiilor este permisă numai cu acordul scris prealabil al Hospices of Hope Moldova.

Donaţii

Prin site-ului www.hospicesofhope.md se pot face donaţii online prin intermediul Paynet. Donatorul are posibilitatea să indice suma pe care doreşte să o doneze. Suma pe care o va direcţiona se va folosi de către Hospices of Hope Moldova pentru dezvoltarea serviciilor gratuite de îngrijire paliativă. Suma donată se retrage de pe cardul bancar indicat de utilizator. În cazul în care donatorul completează coordonatele sale de contact, va fi introdus în baza de date a susţinătorilor Hospices of Hope Moldova şi va fi informat periodic despre proiectele derulate.